Orga­ni­sa­ti­on

Schul­lei­ter: Herr Jung   E‑Mail: m.jung@raichberg-gymnasium.de

Stell­ver­tre­ten­de Schul­lei­te­rin: Frau Jeut­ter   E‑Mail: l.jeutter@raichberg-gymnasium.de

Schul­lei­tungs­team: Herr Bitt­ner, Herr Dr. Repetzki

Stundenpläne/ Ver­tre­tungs­plä­ne: Herr Häge­le, Frau Wittlinger

Men­sa: Frau Leins